Velkommen til Tistrup Vandværk

Her vises eventuelle driftsforstyrrelse

Her kan du se de seneste informationer

Til forbrugere i Tistrup Vandværk.

Fredag den 16. november 2018 modtog vi resultatet af den seneste analyse af vort drikkevand.

Som noget nyt, skal der nu testes for et nyt pesticid med betegnelsen NN-dimethylsulfamid.

Vi må desværre konstatere en overskridelse af grænseværdierne på denne pesticid.

Målingen af behandlet drikkevand viste 0,13 ug/l, og grænseværdien ligger på 0,10 ug/l.

 

Vi har været i tæt kontakt med Varde Kommune, der igen har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed (de tidligere embedslæger).

Styrelsen for Patientsikkerhed (de tidligere embedslæger) har udtalt følgende: ”Vandet skal som udgangspunkt overholde kvalitetskriteriet, men der er ingen akut sundhedsfare forbundet med at drikke vandet fra Tistrup Vandværk”.

Varde Kommune har tildelt Tistrup Vandværk en foreløbig dispensation til at levere vand, naturligvis under forudsætning af, at vi igangsætter diverse aktiviteter.

I denne uge (uge 46) bliver der udtaget nye prøver af behandlet drikkevand samt separate prøver fra hver af vores 3 boringer til råvand.

Når vi kender resultater heraf, vil vi straks gå i gang med at finde en løsning der sikrer forbrugerne rent drikkevand.

 

Mandag den 19. november 2018

Tistrup Vandværk

www.tistrupvand.dk

kontakt@tistrupvand.dk

Bestyrelsen.

Rent vand

Rent drikkevand fra Tistrup Vandværk.

Der har været meget medieomtale af nogle få vandværker der havde for høje værdier af pesticider.

Vi foretager løbende obligatoriske prøver at vandet, men for at være på den sikre side, har vi bedt Eurofins udtage ekstra prøver.

Samtlige målinger af Chloridazoner, AMPA og Glyphosat bekræfter, at vi har rent drikkevand.

Velkommen

Velkommen til en ny hjemmeside for Tistrup Vandværk