Velkommen til Tistrup Vandværk

Her vises eventuelle driftsforstyrrelse

Her kan du se de seneste informationer

Info fra Tistrup Vandværk

Tistrup Vandværk.

INFO

Som det er bekendt er boringerne i det grønne område bag vandværket forurenet
med pesticid.
Det er derfor besluttet at overborer de gamle boringer.
Det vil sige, man fjerner alt det gamle, borer hullet op ned til ca. 110 m. for derefter
at montere et nyt borerør.
Det skal så tætnes med betonit / ler.
På denne måde undgår vi at der siver forurenet vand ned i de underliggende
vandførende lag og at vi igen kan levere vand til forbrugeren uden dispensation.
Vi påregner at starte på den sydlige boring i uge 26 og frem til ferien.
Derefter skal boringen gennemskylles i 2 til tre uger.
Dette kræver imidlertid af vi pumper 30 m3 op i timen indtil vandkvaliteten kan
godkendes.
Den store vandmængde kan ikke umiddelbart føres til vores kloak pga. den store
mængde og da det er rent kildevand ledes det derfor til den østligste sø ved Diget.
Dette sker gennem nogle brandslanger som ligger bag omkring Hallen og videre til
en rør bro over Dalstrøget, for til sidst at ende med et stort springvand, hvorefter
vandet luftes inden det løber i søen.
Det er ikke på nogen måde farligt at opholde sig i og omkring vandet, men kan
misfarve tøj mv. Dog vil det være lidt koldt at bade i.
Hele projektet er godkendt af Varde Kommune.
Vi håber på forståelse og forventer at aflever området som vi modtog det.

Tistrup Vandværk Jørn Brink 3016 3360
Knud Theilgaard 5131 8270

Billede af borerig                                                   “springvand Dgesøen”

Til forbrugere i Tistrup Vandværk.

Fredag den 16. november 2018 modtog vi resultatet af den seneste analyse af vort drikkevand.

Som noget nyt, skal der nu testes for et nyt pesticid med betegnelsen NN-dimethylsulfamid.

Vi må desværre konstatere en overskridelse af grænseværdierne på denne pesticid.

Målingen af behandlet drikkevand viste 0,13 ug/l, og grænseværdien ligger på 0,10 ug/l.

 

Vi har været i tæt kontakt med Varde Kommune, der igen har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed (de tidligere embedslæger).

Styrelsen for Patientsikkerhed (de tidligere embedslæger) har udtalt følgende: ”Vandet skal som udgangspunkt overholde kvalitetskriteriet, men der er ingen akut sundhedsfare forbundet med at drikke vandet fra Tistrup Vandværk”.

Varde Kommune har tildelt Tistrup Vandværk en foreløbig dispensation til at levere vand, naturligvis under forudsætning af, at vi igangsætter diverse aktiviteter.

I denne uge (uge 46) bliver der udtaget nye prøver af behandlet drikkevand samt separate prøver fra hver af vores 3 boringer til råvand.

Når vi kender resultater heraf, vil vi straks gå i gang med at finde en løsning der sikrer forbrugerne rent drikkevand.

 

Mandag den 19. november 2018

Tistrup Vandværk

www.tistrupvand.dk

kontakt@tistrupvand.dk

Bestyrelsen.