Info fra Tistrup Vandværk

Tistrup Vandværk. INFO Som det er bekendt er boringerne i det grønne område bag vandværket forurenet med pesticid. Det er derfor besluttet at overborer de gamle boringer. Det vil sige, man fjerner alt det gamle, borer hullet op ned til ca. 110 m. for derefter at...