Uddybning af forslag til fusion

På den kommende generalforsamling, vil en enig bestyrelse præsentere et forslag om fusion med Ølgod Vandværk – med Ølgod Vandværk som det fortsættende selskab. Der er flere bevæggrunde til forslaget om fusionen. Vi skal have investeret i en ny boring samt andre...

Generalforsamling 2021

Ordinær Generalforsamling Tistrup Vandværk Indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 19:30 i Hodde Tistrup Hallen Dagsorden jf. vedtægter: Valg af dirigent. Beretninger for det forløbne regnskabsår. Det reviderede årsregnskab fremlægges til...