Delvis referat af generalforsamling 2021

På Tistrup Vandværks ordinære generalforsamling den 31.maj  gav punkt 5. – Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af fusion med Ølgod Vandværk følgende resultat: Indstilling blev vedtaget med 18 stemmer, ingen blanke og ingen imod. Iflg. vedtægter skal en endelig...