Delvis referat af generalforsamling 2021

På Tistrup Vandværks ordinære generalforsamling den 31.maj  gav punkt 5. – Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af fusion med Ølgod Vandværk følgende resultat: Indstilling blev vedtaget med 18 stemmer, ingen blanke og ingen imod. Iflg. vedtægter skal en endelig...

Uddybning af forslag til fusion

På den kommende generalforsamling, vil en enig bestyrelse præsentere et forslag om fusion med Ølgod Vandværk – med Ølgod Vandværk som det fortsættende selskab. Der er flere bevæggrunde til forslaget om fusionen. Vi skal have investeret i en ny boring samt andre...