Generalforsamling 2021

Ordinær Generalforsamling Tistrup Vandværk Indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 19:30 i Hodde Tistrup Hallen Dagsorden jf. vedtægter: Valg af dirigent. Beretninger for det forløbne regnskabsår. Det reviderede årsregnskab fremlægges til...

Info fra Tistrup Vandværk

Tistrup Vandværk. INFO Som det er bekendt er boringerne i det grønne område bag vandværket forurenet med pesticid. Det er derfor besluttet at overborer de gamle boringer. Det vil sige, man fjerner alt det gamle, borer hullet op ned til ca. 110 m. for derefter at...

Til forbrugere i Tistrup Vandværk.

Fredag den 16. november 2018 modtog vi resultatet af den seneste analyse af vort drikkevand. Som noget nyt, skal der nu testes for et nyt pesticid med betegnelsen NN-dimethylsulfamid. Vi må desværre konstatere en overskridelse af grænseværdierne på denne pesticid....