Info fra Tistrup Vandværk

Tistrup Vandværk. INFO Som det er bekendt er boringerne i det grønne område bag vandværket forurenet med pesticid. Det er derfor besluttet at overborer de gamle boringer. Det vil sige, man fjerner alt det gamle, borer hullet op ned til ca. 110 m. for derefter at...

Til forbrugere i Tistrup Vandværk.

Fredag den 16. november 2018 modtog vi resultatet af den seneste analyse af vort drikkevand. Som noget nyt, skal der nu testes for et nyt pesticid med betegnelsen NN-dimethylsulfamid. Vi må desværre konstatere en overskridelse af grænseværdierne på denne pesticid....

Rent vand

Rent drikkevand fra Tistrup Vandværk. Der har været meget medieomtale af nogle få vandværker der havde for høje værdier af pesticider. Vi foretager løbende obligatoriske prøver at vandet, men for at være på den sikre side, har vi bedt Eurofins udtage ekstra prøver....