Til forbrugere i Tistrup Vandværk.

Fredag den 16. november 2018 modtog vi resultatet af den seneste analyse af vort drikkevand. Som noget nyt, skal der nu testes for et nyt pesticid med betegnelsen NN-dimethylsulfamid. Vi må desværre konstatere en overskridelse af grænseværdierne på denne pesticid....

Rent vand

Rent drikkevand fra Tistrup Vandværk. Der har været meget medieomtale af nogle få vandværker der havde for høje værdier af pesticider. Vi foretager løbende obligatoriske prøver at vandet, men for at være på den sikre side, har vi bedt Eurofins udtage ekstra prøver....