På Tistrup Vandværks ordinære generalforsamling den 31.maj

 gav punkt 5. – Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af fusion med Ølgod Vandværk følgende resultat:

  • Indstilling blev vedtaget med 18 stemmer, ingen blanke og ingen imod.
  • Iflg. vedtægter skal en endelig godkendelse vedtages på en ekstraordinær generalforsamling – som afholdes mandag den 27. juni kl. 19.30 i Hallen.
  • Overdragelser sker pr 31.12.2022
  • Nuværende bestyrelse blev genvalgt