Ordinær Generalforsamling

Tistrup Vandværk

Indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 19:30 i Hodde Tistrup Hallen

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretninger for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for indeværende driftsår.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  1. Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af fusion med Ølgod Vandværk

Foreløbig fusions oplæg kan læses på www.tistrupvand.dk

 1. Indkomne forslag fra andelshavere/vandaftagere.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 4. Valg af revisor.
 5. Eventuelt.

Bestyrelsen henviser til at give et praj om deltagelse af hensyn til forplejningen – Prajet kan gives på kontakt@tistrupvand.dk

Afhængig af generalforsamlings beslutning af bestyrelsens forslag i punkt 5 kan der blive afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 27. juni 2022 kl. 19:30 i Hodde Tistrup Hallen.

Tistrup Vandværk