Seneste gældende Takstblad – 2019

Regnskabsåret 2019

TAKSTBLAD

for

TISTRUP VANDVÆRK

TILSLUTNINGSBIDRAG

  1. TILSLUTNINGSBIDRAG

1.A  Bolig i Tistrup by        kr. 14.500,00

1.B  Bolig på landet           kr. 29.000,00

1.C  Landbrug                   kr. 43.000,00

 

Bemærk: Ejendomme med landbrugspligt skal altid betragtes som ”landbrug”

Ovenstående tilslutningsbidrag er incl. moms.

Ved udvidelse eller ændring af bestående installationer forfalder forholdsvis bidrag efter Vandforsyningens nærmere afgørelse.

Vandmåler skal monteres på alle ejendomme efter vandforsyningens forskrifter.

Afgift for vandmåler indtil 1” er indeholdt i tilslutningsbidraget, men afgift for større vandmåler fastsættes i det enkelte tilfælde.

For særlige forbrugere fastsættes bidrag i forhold til vandforbrug efter Vandforsyningens nærmere afgørelse.

Fremføring af forsyningsledninger i landområder forudsætter tilstrækkelig tilslutningsgrad af de forsyningsmulige ejendomme.

Er tilslutning utilstrækkelig kan Vandforsyningen tillægge ekstraordinære ledningsbidrag, som efter nærmere bestemte retningslinier kan være refusionsberettigede i forbindelse med senere tilslutning til ledningen.

 

 

  1. AFGIFT FOR FORBRUG

2.A   Ejendomme med årligt forbrug

under 5000 m³                             kr. 3,75 pr. m³

2.B   Ejendomme med årligt forbrug

over 5000 m³                             kr. 3,25 pr. m³

2.C Statsafgift ledningsført vand kr. 6,37 pr. m³

(Incl. Afgift drikkevandsbeskyttelse kr. 0,19 pr. m3)

2.D Fast afgift pr. år kr. 600,00

2.E Målerleje pr. år kr. 100,00

Store målere efter individuel vurdering.

Der betales p.t. ikke særlig afgift for vand til

Byggebrug – bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte et skønnet forbrug .Den gældende vandafgift skal betales fra montering af måler på ejendommen.

Forbrug til brandslukning  eller anden indsats:

Ud fra individuel vurdering fastsætter bestyrelsen afregningsprisen.

Afgift betales kvartalsvis forud og opkræves af Din Forsyning.

 

 SÆRLIGE AFGIFTER.

3.A Gebyr ved for sen aflevering kr. 50,00 pr.

af aflæsningskort. Alene ved udsendelse af manuelle aflæsningskort –f.eks. Hvis fjeraflæsning er ude af drift.

3.B Gebyr manglende aflæsning/

Aflæsningsbesøg kr. 240,00

3.C Gebyr pr. rykker: kr. 100,00

3.D Lukke/åbningsgebyr kr. 950,00 

  1.  
  2. MERVÆRDIAFGIFT/STATSAFGIFT.

Ovenstående priser er excl. den til enhver tid gældende merværdiafgift.

Se udvikling i priser HER

 Bestyrelse for Tistrup Vandværk:

Formand                          Kasserer                Sekretær                         Bestyrelsesmedlem        Bestyrelsesmedlem

Knud Theilgaard          Gert Christensen      Svend Hermansen           Arthur Knudsen               Erik Winther Andersen

Agervej 8                      Askevej 7                 Møllegårdsvej 39            Yderikvej 34                     Engholmvej 3

6862  Tistrup                6862  Tistrup             6862  Tistrup                  6862  Tistrup                    6862  Tistrup

Tlf  75299207              Tlf. 75299696             Tlf. 75299333                Tlf. 75299679                    lf. 75299656